นักกีฬา มกช.อ่างทอง คว้า 8 เหรีญทอง เรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดระยอง
วิลัยรัตน์ ยวงจอหอ คว้าทองฟันดาบชิงแชมป์ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564 ประเภทเอเป้บุคคลหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กทม.
มกช.อ่างทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565
เฝ้าละอองธุลีพระบาทฯ
วันที่ 16 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยท่านดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตอ่างทอง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุนพระราชทานที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจำนวน 9 คน มาจากทั้งหมด 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตลำปาง เฝ้าละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมหัสดิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
มกช.อท. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมบันทึกภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
   
   

ข่าวเด่นวันนี้

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ (ประเภททั่วไป รอบ2)
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ (ประเภททั่วไป รอบ2)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ 2)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนฯ ช่วงสถานการณ์โควิดฯ
ประกาศขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนฯ ช่วงสถานการณ์โควิดฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ปี 2565 (ประเภททั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ปี 2565 (ประเภททั่วไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวประเภทโควตา ปี 2565 เป็นแบบออนไลน์
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวประเภทโควตา ปี 2565 เป็นแบบออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา) เป็นแบบออนไลน์
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภททั่วไป)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
............................................. อ่านประกาศ Click

   

:: รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

   

TNSU.ATG Activities and Societies

ไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่-กระบอง มกช.อ่างทอง ปี 2564
ไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่-กระบอง มกช.อ่างทอง ปี 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30-12.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษร่วมกับองค์การนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่-กระบอง และบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการระลึ [ ... ]

มกช.อ่างทอง ตรวจ ATK บุคลากรและนักศึกษา
มกช.อ่างทอง ตรวจ ATK บุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอ่างทอง มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษร่วมกับฝ่ายวิชากา [ ... ]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน

วันที่ 16 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพร [ ... ]

4 สิงหาคม 2564 ประชุมการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล...
4 สิงหาคม 2564 ประชุมการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอ่างทอง ประธานคณะกรรมการบริหารภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมประช [ ... ]

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฯ (Online)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึก [ ... ]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) ภาคบ่าย

ภาคบ่าย วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ โดยม [ ... ]

Other Articles
   

TNSU.ATG Social

   

เพลงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

   
© ALLROUNDER