อัตลักษณ์ : ทักษดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม        เอกลักษณ์ : ส่งเสริมศิลปะมวยไทย