ม.กีฬาฯ อ่างทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. - 9 พ.ย. 2566
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11 สิงหาคม 2566 ม.กีฬาฯ อ่างทอง จัดกิจกรรม(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 พลศึกษาเกมส์ ณ ห้องประชุมคชสาร มกช.อ่างทอง
มกช.อ่างทอง ร่วมกับ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022 update 2023

Vitayalai

เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1

นายไพฑูรย์  จัยสิน

2519 - 2524
2

นายทวีศักดิ์  สุขสวัสดิ์

2524 - 2528
3

นายธีร  ศรแก้ว

2528 - 2528
4

นายทินกร  นำบุญจิตต์

2528 - 2532
5

นายอัมพร  คำเหล็ก

2532 - 2533
6

นายวิรัตน์  ระภาพันธ์

2533 - 2534
7

นายพีชเรข  พิริยะหะพันธุ์

2534 - 2535
8

นายวิบูลย์  อุบาลี

2535 - 2538
9

นายณรงค์  ชูเนตร

2538 - 2539
10

นายสิทธิพร  หวังดี

2539 - 2540
11

นายวิรัตน์  มั่งคั่ง

2540 - 2542
12

นายสมยศ  วนิชาชีวะ

2542 - 2547
   

 ​

TamNiabipeat
เริ่มก่อตั้งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1 นายสมยศ  วนิชาชีวะ

2548 - 2552

2 นายสมยศ  วนิชาชีวะ 2552-2560
3 ผศ.ดร.ธงชัย  สุขดี

2561


TamNiabTNSU
ประกาศใช้ พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1 ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี

2562-2566

 2  ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์  2566
     
     
นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้

SultanToto: Situs Judi Online Togel Terpercaya Dengan Winrate Tinggi Dijamin Mudah JP