กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีฯ ประจำปี 2567
18 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 48 ปี "พลศึกษาอ่างทอง"
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดโครงการทำบุญวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยญ ครบรอบ 48 ปี
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11 สิงหาคม 2566 ม.กีฬาฯ อ่างทอง จัดกิจกรรม(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
© Thailand National Sports University Ang Thong Campus

โครงการสานสัมพันธ์และปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

IMG 6129

              วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์และปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม กิจกรรมภาคกลางค่ำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกพลดี 4 ฐาน กิจกรรมคิดเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมอื่น ๆ นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ณ หอประชุมโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) อ่านประกาศ คลิก>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศ คลิก>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอ่างทอง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 อ่านประกาศ คลิก>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอ่างทอง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) อ่านประกาศ คลิก>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอ่างทอง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศ คลิก>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567............................................ อ่านประกาศ Click>>

การประเมินองค์กรคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ให้เป็นองค์กรคุณธรรม อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัด่อางทอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและ สรีรวิทยา แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ ประกาศ ประกวดราคา Click>> เอกสารประกวดราคา Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ::

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้

SultanToto: Situs Judi Online Togel Terpercaya Dengan Winrate Tinggi Dijamin Mudah JP