18 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 48 ปี "พลศึกษาอ่างทอง"
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดโครงการทำบุญวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยญ ครบรอบ 48 ปี
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11 สิงหาคม 2566 ม.กีฬาฯ อ่างทอง จัดกิจกรรม(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© Thailand National Sports University Ang Thong Campus

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

 374890073 781194657339846 3705301818567239171 n

     วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์” โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจําวิทยาเขตอ่างทอง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด  สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 46 โดยจังหวัดอ่างทองร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐบาลที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นเสาหลักที่มีบทบาทในการพัฒนากีฬา ด้านการผลิตนักกีฬาให้กับประเทศชาติ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันทุกมิติ ส่งเสริมความร่วมมือและสัมพันธภาพ ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนความมีน้ำใจนักกีฬาในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์” จัดการแข่งขันทั้งหมด 41 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ซึ่งมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 17 วิทยาเขต ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกว่า 6,200 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยในพิธีเปิดมีการเดินขบวนจากตัวแทนนักกีฬาจากสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต รวมทั้ง การแสดงชุด “ลั่นกลองศึก รอยจารึก ประวัติศาสตร์” และ “เกียรติประกาศ การชิงชัย ด้วยศักดิ์ศรี” ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของ จังหวัดอ่างทอง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567............................................ อ่านประกาศ Click>>

การประเมินองค์กรคุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ให้เป็นองค์กรคุณธรรม อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)............................................ อ่านประกาศ Click>> สมัครเรียน Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภทโควตา)............................................ อ่านประกาศ Click>> สมัครเรียน Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและ สรีรวิทยา แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ::

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้

SultanToto: Situs Judi Online Togel Terpercaya Dengan Winrate Tinggi Dijamin Mudah JP