TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022

headtnsusong


****************

วงดนตรีสุนทราภรณ์                                  ขับร้องโดย : หมู่สุนทราภรณ์                        ทำนอง-คำร้อง : พศร.

*มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ

เก่งและฉกาจชั้นเชิงการกีฬา

สถาบันที่ เกริกไกรไปทั่วทิศา

เราพัฒนา การศึกษาชูเชิดเลิศดี

            พลบดี ทรงช้างเอราวัณ

            เหนือเมฆสวรรค์ นั้นงามเรืองรวี

            ซ้อนทับเครื่องหมาย สามห่วงเด่นในศักดิ์ศรี

            เขียว ขาว เหลือง งามดีนี้คือดวงตรา

TNSU ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณตน

พวกเราทุกคน ขอเทิดทูนชาติศาสนา

พร้อมจงรักภักดี ถวายองค์พระราชา

คงคู่หล้า เทิดเหนือชีวาผองเราชั่วกาล

            TNSU  สถาบันอันยิ่งใหญ่

            ที่ภาคภูมิใจของพวกเรา แสนนาน

            เหลืองราชพฤกษ์ รวมใจสมัครสมาน

            พัฒนา การกีฬาคู่ฟ้าเมืองไทย

                              (ซ้ำ*)

23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้