สานสัมพันธ์ปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
11-12 พ.ค. 2565ดำเนินงานโครงการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
10 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
มกช.อ่างทอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย
ดำเนินงานโดยสำนักงานรองอธิการบดี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561-2562
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

IMG 4406

 

          วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุขดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง จัดโดยฝ่ายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักการปรับตัวเกี่ยวกับสถานที่ ระเบียบข้อปฏิบัติ ระบบการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยฯและเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบ E-education และมีกิจกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษในเวลา 10.45 น.-12.00 น. และในภาคบ่ายมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาใหม่ เพื่อวัดสมรรถภาพร่างกายของนักศึกษาและนำไปประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป

ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ 4)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ4)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ3)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)............................................ ประกาศประกวดราคาฯ Click>> เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ Click>>

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้