TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022

LogoTNSUATG LogoENG ANG THONG

ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง
ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านซ้ายและด้านขวา
ด่านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว "๒๕๖๒" หรือตัวเลข อารบิก "2019" บนพื้นสีเขียว
วางบนพื้นสีน้ำเงิน มีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทย สีน้ำเงิน "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ"
หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ "THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY" อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง
ด้านล่างแถบโบว์โค้งสีเหลืองมีตัวอักษรไทย สีน้ำเงิน "วิทยาเขตอ่างทอง"
หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ "ANG THONG CAMPUS"

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้